FARSKÉ OZNAMY 20. 11. 2023 – 26. 11. 2023

  • Dnes máme zbierku na kňazský seminár.

 

  • V nasledujúcich dňoch 20. – 26. novembra máme Týždeň Cirkvi pre mládež. Preto sa pri každej svätej liturgii budeme modliť za našu mládež. Tento týždeň vyvrcholí v Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra. V tento deň sa uskutoční stretnutie mladých s vladykom Petrom Rusnákom v Prešove, na ktoré vás, vaše deti i mládež srdečne pozývame. Program začne svätou liturgiou o 00 v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove na Sekčove  a bude pokračovať zábavno-duchovným pásmom od 13.30 v Kine Scala. Plagát s programom nájdete vzadu na nástenke.

Zároveň v túto nedeľu bude po každej sv. liturgii myrovanie.

 

  • V utorok  21. novembra slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu, sväté liturgie preto v tento deň budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00. Po každej svätej liturgii bude myrovanie a požehnanie deti. Zároveň sa v pondelok večer po svätej liturgii, pomodlíme Veľkú večiereň a Utiereň sviatku.

 

  • V stredu 22. novembra máme deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Môžeme si aj v tento deň spomenúť na našich bratov a sestry vo viere, ktorí sú za svoju vieru v Krista prenasledovaní.

 

  • Vo štvrtok 23. novembra po večernej svätej liturgii (začína o 16:30), bude stretnutie pre a rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvú svätú spoveď.

 

  • Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii, Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme, aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.