FARSKÉ OZNAMY 20. 09. 2021 – 26. 09. 2021

  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
  • Federácia skautov a vodkýň Európy, ktorá v Prešove v našich farnostiach existuje už viac ako 5 rokov, začína nový skautský rok a pozýva deti vo veku od 8 do 16 rokov pridať sa k nim. Záujemcovia nech sa ohlásia cez email zbor.presov1@gmail.com alebo cez facebook Zbor blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v Prešove – @PresovFSE.
  • Od pondelka 09. 2021 budeme ako Prešovský okres v červenej farbe podľa covid-automatu. Sv. liturgie budú v nasledujúcich režimoch: Všetky liturgie od pondelka do soboty vrátane a sv. liturgie v nedeľu o 5:50 a o 18:00 hod. budú v režime OTP. Je potrebné preukázať sa covid-passom alebo aktuálnym výsledkom testu (PCR nie staršieho ako 72 hodín alebo AG nie staršieho ako 48 hodín) alebo potvrdením po prekonaní covid-19 v lehote 180 dní. Tiež je potrebné zapísať na papierik svoje krstné meno, iniciálu priezviska a telefonický kontakt a odovzdať pri vchode do chrámu. Sv. liturgie na budúcu nedeľu o 8:00, o 10:00 a o 11:45 hod. budú iba pre zaočkovaných. Potrebné bude preukázať sa dokladom o zaočkovaní.
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch/chrámoch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

 

                                                                                                       Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.