FARSKÉ OZNAMY 20. 03. 2023 – 26. 03. 2023

 

  • Pripomíname náš liturgický program počas pôstu, tento týždeň sa v pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o 6.45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov.

 

  • Pozývame vás pomodliť sa Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho s poklonami, ktorý sa pomodlíme v stredu večer po liturgii vopred posvätených darov.

 

  • V sobotu 25. marca slávime sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Sväté liturgie budú v tento deň o 45, 7.00, 8.30 a o 18.00 hod. Po každej svätej liturgii bude myrovanie.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kersťanom.

 

  • Riaditeľ Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka CZŠ bude prebiehať v dňoch od 1. – 30. apríla 2023 elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1.4.2023. Slávnostný zápis sa bude konať 4.5.2023. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy:  edupage.org. Pri zápise je potrebné odovzdať vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami.

 

• Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavný účtovník. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu v chráme, alebo na web stránke grkatpo.sk

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.