FARSKÉ OZNAMY 20. 02. 2023 – 26. 02. 2023

  • V pondelok, stredu a piatok tohto týždňa máme aliturgické dni, preto sväté liturgie v tieto dni nebudú. V pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o 6.45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov. Počas prvého týždňa Veľkého pôstu vás pozývame na modlitbu kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho, ktorý sa postupne pomodlíme každý deň o 00 hod. tu v katedrále. Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň a po nej bude obrad vzájomného zmierenia.
  • pondelok 20. februára začíname v našej cirkvi obdobie Veľkého pôstu- svätej štyridsiatnice. V tento deň je zároveň predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zároveň počas celého obdobia pôstu je v stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.
  • Pozývame vás na modlitbu za mier na Ukrajine a za zosnulých vo vojne, ktorá sa uskutoční v našej katedrále v piatok 24.  februára o 15.30 hod.
  • Na budúcu nedeľu 26. februára bude zbierka na charitu.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.