FARSKÉ OZNAMY 19. 12. 2022 – 25. 12. 2022

  • Pripomíname, že Vladyka Peter Rusnák vyhlásil zbierku potravín a iných potrebných vecí pre pomoc ľuďom na Ukrajine. Potrebné su najmä, trvanlivé potraviny (múka, cukor, cestoviny, olej, konzervy), teplé oblečenie pre deti aj dospelých (čiapky, rukavice, šály, vetrovky, funkčné oblečenie) nenoste prosím staré obleky, či šaty ktoré v zime ľudia nevyužijú.

Zároveň by sme chceli darovať ukrajinským deťom aj mikulášske/vianočné balíčky, na ktoré môžete prispieť ľubovoľnou sumou, jeden balíček bude v hodnote 3 €. Prispieť môžete do pokladničky vzadu za lavicami. Balíčky pre deti pripravia mladí a skauti z Prešova. Veci na zbierku môžete prinášať do sakristie do 20. decembra.

 

  • V piatok 23. decembra 2022 bude aliturgický deň, v tento deň sa pomodlíme modlitbu Kráľovských hodiniek, ktorú sa budeme modliť o 7:00 hod. ráno. Večer o 16:30 sa pomodlíme večiereň.
  • v sobotu 24. decembra, sa pomodlíme o 7:00 sv. liturgiu, poobede o 15:00 Večiereňo 21:00 Veľké povečerie s lítiou. Zároveň je v tento deň zdržanlivosť od mäsa.
  • Na budúcu nedeľu slávime sviatok narodenia Ježiša Krista, liturgie budú ako v ostatné nedele. Zároveň vás v tento deň pozývame na Jasličkovú pobožnosť tu do katedrály, ktorá sa začne o 16:15. 
  • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána našej farnosti.je.zverejnený  na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke sk.
  • Bratia a sestry, v rámci prehĺbenia úcty k našim blaženým mučeníkom Petrovi Pavlovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi, zavedieme od budúceho roku, aby sa sväté liturgie o 5.45 každého 11. a 17. dňa v mesiaci slávili v kaplnkách našich svätých: 11. na prestole s ostatkami bl. Vasiľa a 17. na prestole Petra Pavla, samozrejme s výnimkou, kedy by tieto dni kolidovali so sobotou, nedeľou alebo sviatkom. Rovnako aj ich ročné sviatky 11.5. a 17.7., budú sa konať slávnosti v našej Katedrále v Prešove. Sláva Isusu Christu. Vladyka, Peter

 

  • Ponúkame vám spoločenskú hru pre deti s názvom Mikuláš ide k nám. Pomocou tejto hry sa môžete niečo nové naučiť, uvedomiť si hodnotu duchovných čností svätého Mikuláša a zároveň aj stráviť spoločný čas. Hru si môžete zakúpiť pre seba, alebo ako darček pre vašich blízkych, cena hry je 16, 90 € a zakúpiť si ju môžete v                

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.