FARSKÉ OZNAMY 19. 09. 2022 – 25. 09. 2022

 

  • Drahí veriaci, aj v dnešnú nedeľu vám ponúkame náš farský infolist. Môžete sa v ňom dočítať o aktualitách z našej farnosti, liturgickom programe s úmyslami sv. liturgii a zároveň v nich nájdete aj krátke duchovné zamyslenia či katechézy. Tento infolist je určený pre každú rodinu. Môžete si ho zobrať zadarmo, alebo za dobrovoľný príspevok 0,20 €, nájdete ich vzadu za lavicami.

 

  • Pozývame vás na divadelné pásmo o sv. Jánovi Pavlovi II., ktoré si pre vás pripravili deti a mládež z našej farnosti. Predstavenie sa uskutoční v našej katedrále vo štvrtok 22. septembra o 18:00 hod.

 

  • Pozývame detí a mládež na stretká do nebíčka (ktoré sa nachádza nad farskou budovou) každý piatok po večernej sv. liturgii o 16:30 a tiež na sv. liturgie v nedele o 11:45 hod.

 

  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.

 

  • 1. októbra (v sobotu) , na sviatok Presvätej Bohorodičky ochrankyne, budeme mať v našej farnosti odpustovú slávnosť. Sv. liturgie budú ráno o 8:00 a o 10:00. Potom vás pozývame na agapé – posedenie, občerstvenie pre všetkých veriacich z farnosti, ktoré bude v priestoroch biskupského úradu, vedľa sakristie.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.