FARSKÉ OZNAMY 19. 06. – 25. 06. 2023

  • V sobotu slávime sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 8.30 a o 17.00. V piatok večer po svätej liturgii sa pomodlíme večiereň a utiereň tohto sviatku.
  • Dávame do pozornosti zmenu v liturgickom programe. Budúcu nedeľu, bude svätá liturgia o 10.00 hod. spojená s udelením kňazskej vysviacky. Preto liturgia o 12.00 nebude. Ostatné liturgie budú v klasickom čase o 5.45, 8.00, a 17.00.
  • Pozývame rodiny ako aj všetky deti a zvlášť tie po prvej svätej spovedi na Púť rodín do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 24. júna. Začneme svätou liturgiou s vladykom Petrom Rusnákom, poobede bude pripravený bohatý program ako pre rodičov tak pre mladšie aj staršie deti. Celý program vyvrcholí turnajom rodín a akatistom požehnania rodín. Podrobný program je na plagáte vzadu. Tešíme sa na stretnutie.
  • Pozývame vás aj na púť do Jaroslavi, za ikonou Bohorodičky, ktorá bude 1. júla. Odvoz autobusom je zapezpečený, prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii.
  • Mládež a detí z našej farnosti pozývame na farský tábor, ktorý sa uskutoční 11. – 13. júla v Ľutine, bližšie informácie získate u otca kaplána.
  • Mládež a deti pozývame na letné stretnutia mládeže, do nášho centra pre mládež v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke gmcbarka.sk
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.