FARSKÉ OZNAMY 19. 04. 2021 – 25. 04. 2021

Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň bude nasledovný:

  • Pondelok až štvrtok budú sv. liturgie o 5:45 hod., o 7:00 hod. a o 16:30 hod.
  • Piatok budú sv.liturgie o  5:45 hod., o 7:00 hod., o 8:30 hod. a o 16:30 hod.. V tento deň je voľnica.
  • Sobotu o 7:00 hod. sv. liturgia17:00 hod. veľká večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia.
  • Nedeľu o 5:50 hod., 7:00 hod., 8:00 hod., 10:00 hod., 11:45 hod. sv. liturgie, 
    17:00 hod. večiereň,  a o 18:00 hod. sv. liturgia.
  • Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • Je možné zúčastniť sa na bohoslužbách pri dodržaní opatrení: prekrytie horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM, dezinfekcia rúk, rozostup 2 metre, respiračná etiketa.
  • Sviatosť zmierenia sa naďalej vysluhuje po individuálnej dohode s kňazom.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.