FARSKÉ OZNAMY 18. 12. 2023 – 24. 12. 2023

 

  • Chceme vás pozvať, aby ste využili možnosť vyspovedať sa pred sviatkami Narodenia Pána, dnes počas svätých liturgii a taktiež nasledujúcu nedeľu  počas svätých liturgií o 8:00, 10:00 a 12:00 hod. Počas týždňa spovedať v katedrále nebudeme.
  • Spovedať chorých budeme vo štvrtok 21.decembra, preto vás prosíme, aby ste vašich blízkych, ktorí už nemôžu chodiť do chrámu, nahlásili  v sakristii katedrály.
  • piatok 22. decembra budeme mať aliturgický deň. O 7.00 ráno sa pomodlíme Kráľovské hodinky a večer o 16.30 budeme mať večiereň.
  • nedeľu 24. decembra budú sväté liturgie o 5.45, 8.00, 10.00, 12.00 a poobede sa pomodlíme o 16.00 Veľkú večiereň a o 21.00 Veľké povečerie. Zároveň je v tento deň zdržanlivosť od mäsa.
  • pondelok 25. 12. na sviatok narodenia Pána bude liturgický program ako v nedeľu. Ďalší program na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána si môžete pozrieť vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke Katedrála.sk
  • Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov, ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
  • GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.