FARSKÉ OZNAMY 18. 09. 2023 – 24. 09. 2023

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.
  • Pozývame detí na farské stretká, ktoré budú počas školského roka v piatky po večernej sv. liturgii a tiež deti a mládež pozývame na sv. liturgie v nedele o 12.00 hod. Prvé stretnutie pre deti a mládež bude teraz v piatok   septembra po večernej svätej liturgii.
  • Taktiež deti a mládež pozývame zapojiť sa do skautského oddielu v našej farnosti. Bližšie informácie nájdete na nástenke, alebo na internetovej stránke našej farnosti.
  • V sobotu septembra sa uskutoční púť do Krakova. Z Prešova pôjde spoločný autobus. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii, kde sa dozvedia aj podrobnejšie informácie o púti.
  • Chceme vás všetkých pozvať na farský odpust, ktorý bude v nedeľu októbra na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Po slávnostnej svätej liturgii o 10.00 vás pozývame na agapé do priestorov biskupského úradu. V tento deň liturgia o 12.00 nebude.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.