FARSKÉ OZNAMY 18. 03. – 24. 03. 2023

 

  • Na budúcu nedeľu máme Kvetnú nedeľu, po svätých liturgiách bude myrovanie.

 

  • Na budúcu nedeľu (kvetnú) budeme počas svätých liturgii o 8.00, 10.00, 12.00 a 17.00 spovedať pred sviatkami Paschy. Prosíme vás, aby ste tento deň využili na prijatie sviatosti zmierenia.

 

  • Pred sviatkami Vzkriesenia Pána budeme spovedať chorých. Prosíme príbuzných, aby ich nahlásili v sakristii katedrály.

 

  • Vo stredu 20. marca po večernej liturgii VPD bude stretnutie pre deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť zmierenia a pre ich rodičov.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.