FARSKÉ OZNAMY 17. 07. – 23. 07. 2023

 

  • Zajtra v pondelok júla slávime sviatok Blaženého prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča. Dnes večer sa pomodlíme o 18.00 Večiereň a Utiereň tohto sviatku a zajtra vás pozývame na odpustovú liturgiu o 8.30, po ktorej bude myrovanie a po ňom vás pozývame na agapé v priestoroch biskupského úradu. Sväté liturgie budú v tento deň aj o 5.45, 7.00 a 16.30.

 

  • Vo štvrtok 20. júla slávime sviatok svätého proroka Eliáša. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 8.30 a o 16.30. V stredu večer sa po svätej liturgii pomodlíme večiereň tohto sviatku.

 

  • Gréckokatolícke rehoľné sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou-Lomnici srdečne pozývajú na víkendové duchovné obnovy v ich kláštore, ktoré organizujú pre ženy a dievčatá. Viac informácie nájdete vzadu na plagáte.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.