FARSKÉ OZNAMY 17. 05. 2021 – 23. 05. 2021

 • Túto nedeľu 10.05.2021 máme zbierku na Katolícke masmédiá.
 • Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:
 • Pondelok – piatok budú sv. liturgie o 5:45, o 7:00 a o 16:30 hod. 
 • V sobotu 22.05. 2021 je piata zádušná sobota, o 7:00 hod. bude sv. liturgia a po nej
  sa pomodlíme Panychídu, o 17:00 hod. veľká večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia.
 • Na budúcu nedeľu 23.05. 2021 budeme oslavovať Päťdesiatnicu – Zostúpenie
  Svätého Ducha
  . Sv. liturgie budú o 5:50 hod., 7:00 hod., 8:00 hod.10:00 hod., 11:45 hod., o 17:00hod. Veľká večiereň s modlitbami k Svätému Duchu,  a o 18:00 hod. sv. liturgia.
 • Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa prihlásili na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia, že tohtoročnú prípravu prekladáme na budúci rok.
 • Milovaní mladí, pozývame vás na týždňovú ONLINE aktivitu mladých gréckokatolíkov na Slovensku s názvom ZJEDNOTENÍ v téme „Ži v duchu-Ži sväto.“ V piatok pred Nedeľou svätej Päťdesiatnice sa spoločne budeme postiť za cirkev a mladých. V nedeľu 23. mája ťa pozývame k spoločnej modlitbe Veľkej večierne s modlitbami na kolenách, ktorá bude streamovaná z GMC Bárka Juskova Voľa na facebookovej stránke Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie. Všetky potrebné informácie ako aj možnosť prihlásenia nájdete na facebookovej stránke: Komisia pre mládež
  Prešovskej archieparchie
   alebo na gmcbarka.sk.
 • Účasť na bohoslužbách je možná pri zachovaní opatrení:prekryté horné dýchacie
  cesty, dodržiavať vzdialenosť 2 metre a dodržiavať respiračnú etiketu.
  Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

 

    Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.