FARSKÉ OZNAMY 17. 04. – 23. 04. 2023

  • Pripomíname, že počas sviatkov Paschy až do sviatku Zoslania Svätého Ducha v chráme nekľačíme.
  • Dávame vám do pozornosti, zmeny v liturgickom programe. Sväté liturgie v sobotu a v nedeľu budú vždy o 17.00 a po nich sa vždy pomodlíme večiereň. Od budúcej nedeľe, bude svätá liturgia presunutá z 11:45 na 12:00 už na stálo.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
  •  Mládež vo veku od 9 -19 rokov, pozývame na víkendovku do GMC Bárka v Juskovej voli v termíne 28.4.-30.4.23, viac informácii nájdete vzadu na plagáte.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.