FARSKÉ OZNAMY 17. 01. 2022 – 23. 01. 2022

  • V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov Vás pozývame na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove v stredu 19.01.2022 o 17:00 hod.
  • Pozývame rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť zmierenia na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.01.2022 tu v katedrále o 17:30 hod.
  • Túto nedeľu 16. 01. 2022 máme zbierku na Gréckokatolícku teologickú fakultu
    + cirkevné školy. Účelom tejto zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej
    teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.
  • V sakristii katedrály si môžete zakúpiť časopis Prameň. Kúpou tohto časopisu podporujete chod seminára, nie jednotlivých seminaristov.
  • Kto by chcel podporiť Dobrú novinu, môže tak učiniť pri východe z chrámu do označenej pokladničky.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.