FARSKÉ OZNAMY 16. 11. – 22. 11. 2020

  • Túto nedeľu novembra 2020 začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
  • V sobotu novembra 2020 máme sviatok Vstupu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu. Sv. liturgie budú o 7:00,  8:30  a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V piatok večer sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou.
  • Na budúcu nedeľu novembra 2020 máme Nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgie budú o 5:50, 7:00, 8:00, 10:00, 11:45 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352. Kontaky nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Oznamujeme Vám, naši drahí veriaci, že ak niekto potrebuje prijať sviatosť zmierenia alebo ak ste chorí a potrebujete prijať sviatosť pomazanie chorých, ohláste sa na farskom úrade telefonicky.
  • Veriaci môžu získať pre zosnulých odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť čo najskôr ako to bude možné ďalšie podmienky pre získanie odpustkov, ktorými sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
    Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou. Tieto opatrenia boli prijaté Vatikánom kvôli bezpečnosti veriacich.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.