FARSKÉ OZNAMY 16. 10. 2023 – 22. 10. 2023

 

  • V utorok 17. októbra sa po večernej liturgii, pomodlíme moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

 

  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály. Prvé stretnutie by malo byť koncom októbra.

 

  • Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii.

 

  • Pozývame vás, najmä mladých z našej farnosti, na farský výlet do Levoče na mariánsku horu na budúcu sobotu 21. októbra. Nahlásiť sa môžete v sakristii, alebo u otca kaplána, kde dostanete bližšie informácie.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po svätých liturgiách bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.