FARSKÉ OZNAMY 15. 11. 2021 – 21. 11. 2021

  • Túto nedeľu máme zbierku na Seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb ale iba chod seminára.
  • V pondelok 15. novembra 2021 začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
  • Na budúcu nedeľu 21. novembra 2021 máme Nedeľu Krista Kráľa a tiež sviatok Vstupu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V sobotu večer sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou.
  • V sakristii katedrály si môžete predplatiť časopis Slovo na ďalší kalendárny rok 2022
  • Apoštolská penitenciária potvrdila aj pre tento rok úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, že môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.