FARSKÉ OZNAMY 15. 05. – 21. 05. 2023

 

  • Vo štvrtok, 18. mája slávime sviatok nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 8.30,  16.30 a o 18.00, po svätých liturgiách bude myrovanie. V stredu večer sa pomodlíme večiereň a utiereň sviatku.

 

  • V stredu 17. 05. sa pred svätou liturgiou ktorá začína o 16. 30 pomodlíme moleben k blaženému Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • Mládež a deti pozývame na letné stretnutia mládeže, do nášho centra pre mládež v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke gmcbarka.sk

 

  • Redakcia časopisu Slovo a Klokočovská ikona vás pozývajú na púť do Jaroslavi k Bráne milosrdenstva a Matke súcitu 01. 07. 2023. Viac informácii nájdete vzadu na nástenke.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.