FARSKÉ OZNAMY 14. 12. – 20. 12. 2020

  • Túto nedeľu 13. decembra 2020 máme zbierku na podporu nášho Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb ale iba chodu seminára.
  • Oznamujeme vám, že k sviatosti zmierenia môžete pristúpiť v dňoch od pondelka do piatka počas liturgií o 7:00 o 16:30 hod. a v nedeľu 20. 12. 2020 počas sv. liturgií od 7:00 do 12:00 hod.
    Prosíme vás, aby ste pristúpenie k sviatosti zmierenia neodkladali, nakoľko sa hygienické opatrenia môžu sprísniť.
  • Prosíme všetkých o porozumenie, vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie hygienických zásad: rúško, odstup, ruky – ROR!
  • Oznamujeme, že je ešte možné si objednať Časopis Slovo, záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály. Kto chce môže sa stať priateľom časopisu Slovo a podporovať ho mesačne ľubovoľnou sumou od 2 eur aj prostredníctvom SIPO. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke casopisslovo.sk alebo v redakcii časopisu Slovo na ul. Hlavná 3, Prešov.

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.