FARSKÉ OZNAMY 14. 11. 2022 – 20. 11. 2022

  • Dnes v nedeľu 13. novembra je zbierka na kňazský seminár.
  • V utorok 15. novembra, začína v našej cirkvi pôst, ktorý nás pripravuje na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Trvá štyridsať dní a poznáme ho pod názvom Filipovka. Viac sa o ňom dočítate v novom infoliste Katedrála.sk, ktorý si za dobrovoľný príspevok môžete zobrať vzadu za lavicami.
  • Vo štvrtok  17. novembra sa po večernej svätej liturgii o 16:30, pomodlíme moleben k blaženému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
  • Na budúcu nedeľu 20. novembra, je nedeľa Krista Kráľa, po svätých liturgiách bude myrovanie, zároveň na tento deň pripadá sviatok  blahoslavenej Jozafáty, zakladateľky kongregácia sestier služobníc,  pri tejto príležitosti budú mať deti a mládež z našej farnosti krátku akadémiu o 11:30, pred svätou liturgiou, všetci ste pozvaní.
  • Členov spolku sv. Cyrila a Metoda prosíme, aby si vyzdvihli podielovú knihu a kalendár v sakristii.
  • Ešte stále je možnosť predplatiť si časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 €, na polrok je to 15 €. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.