FARSKÉ OZNAMY 13. 11. 2023 – 19. 11. 2023

 

  • V stredu 15.  novembra, začína v našej cirkvi pôst, ktorý nás pripravuje na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Trvá štyridsať dní a poznáme ho pod názvom Filipovka.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

 

  • V piatok 17. novembra sa po večernej svätej liturgii o 16:30, pomodlíme moleben k blaženému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Zároveň pripomíname, že v tento deň je voľnica a sväté liturgie budú ako v bežný deň o 5.45, 7.00, 16.30.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Ak potrebujete pomôcť so starostlivosťou o niekoho z rodiny s demenciou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, DMO či sklerózou multiplex, zariadenie sestier služobníc, dom sv. Kozmu a Damiána vám ponúka odbornú pomoc, záujmové i voľnočasové aktivity, duchovné sprevádzanie, rehabilitáciu a veľa iného. Dom sv. Kozmu a Damiána sa nachádza na Rumanovej 6 v Prešove a je otvorený od pondelka do piatku od 00 hod do 16.30 hod. Bližšie informácie získate, v sakristii, alebo priamo u sestier služobníc.

 

  • Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii, Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme, aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.