FARSKÉ OZNAMY 13. 09. 2021 – 19. 09. 2021

  • Túto nedeľu 12. septembra 2021 máme zbierku na podporný fond.
  • V utorok 14. septembra 2021 máme veľký sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Je to Pánov sviatok a patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov roka. Historicky k nám v tento deň príde sláviť sv. liturgiu sv. otec František pred Mestskou halou.
    V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Sv. liturgie budú mimoriadne jedna ráno o 6:00 hod. a poobede o 16:30 hod. pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sv. liturgii so sv. otcom Františkom. V pondelok večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku.
  • V stredu je štátny sviatok. Sv. liturgie budú o 5:50, o 7:00 a o 16:30 hod.
  • Pozývame detí na stretká do nebíčka v piatok po večernej sv. liturgii a tiež na sv. liturgie v nedeľe o 11:45 hod.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich
    už nahlasovali v sakristii katedrály.
  • Od pondelka 13. 09. 2021 budeme ako Prešovský okres v oranžovej farbe podľa covid-automatu. Prosíme Vás, aby ste sa riadili podľa pokynov a výziev kňazov alebo kurátorov.

 

                                                                                                       Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.