FARSKÉ OZNAMY 13. 03. 2023 – 19. 03. 2023

 

  • Aj tento týždeň budeme mať v pondelok, stredu a piatok aliturgické dni, preto sväté liturgie v tieto dni nebudú. V pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o 6.45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov.

 

  • V sobotu 18. marca máme  štvrtú zádušnú sobotu. Preto sa budeme modliť za našich zosnulých o 7.00 bude svätá liturgia a po nej sa pomodlíme panychídu za zosnulých na ktorej budeme čítať mena od P-Z.

 

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore – gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

Prihlášku je možné podať do 20.3.2023

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavný účtovník. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu v chráme, alebo na web stránke grkatpo.sk.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.