FARSKÉ OZNAMY 12. 10. – 18. 10. 2020

 

  • Túto nedeľu 11. 10. 2020 máme zbierku na Dobročinné diela sv. Otca.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 30. 10. 2020.
  • Je v ponuke nové Rádio Mária, ktorého bezplatný program vysielania ako aj ďalšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
  • V čase núdzového stavu od 1. októbra 2020 je obmedzený počet zúčastnených na svätej liturgii na 50, preto naši biskupi udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • Počas všetkých nedieľ až do odvolania núdzového stavu budeme mať naviac sv. liturgiu v nedeľu o 7:00 hod. (namiesto utierne). Kto chce mať účasť na nedeľnej sv. liturgii, má k dispozícii tieto sv. liturgie: v sobotu večer o 18:00 hod. V nedeľu o 5:50 hod., o 7:00 hod., o 8:00 hod., o 10:00 hod., o 11:45 hod. a o 18.00 hod.
  • Keďže zvýšený počet veriacich je na sv. liturgiách o 8:00, o 10:00 a o 11:45 hod., prosíme vás, aby ste využívali aj sväté liturgie v sobotu večer o 18:00 hod, v nedeľu ráno o 5:50, o 7:00 a večer o 18:00 hod. 
  • Prosíme všetkých o porozumenie, vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie hygienických zásad: rúško, odstup, ruky – ROR! 
  • Kto trpí chronickými ochoreniami, má respiračné príznaky,  je po operačných zákrokoch, alebo ktorí sa staráte o seniorov, prosíme vás, zvážte svoju účasť  na verejných bohoslužbách a skôr uprednostnite sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
  • Online prenosy bohoslužieb si môžete pozrieť na web stránke: https://www.logos.tv/presov-live

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.