FARSKÉ OZNAMY 12. 09. 2022 – 18. 09. 2022

  • Drahí veriaci, dnes v nedeľu septembra  bude zbierka na misijný fond rehole kapucínov.
  • V utorok 13. septembra si pripomenieme 1. výročie návštevy pápeža Františka v Prešove. Za tento dar poďakujeme ďakovnou archijerejskou svätou litugiouutorok o 16:30.
  • V stredu 14. septembra máme sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Je to Pánov sviatok a patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov roka. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Sv. liturgie budú ráno o 5:45, 7:00, 8:30 a poobede o 16:30 a 18:00 hod. V utorok večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku a utiereň.
  • Vo štvrtok je štátny sviatok sedembolestnej Panny Márie, sväté liturgie budú ako vo všedný deň o 5:45,  7:00, 16:30.
  • Pozývame detí na stretká do nebíčka (ktoré sa nachádza nad farskou budovou) v piatok 16. septembra po večernej sv. liturgii o 16:30 a tiež na sv. liturgie v nedele o 11:45 hod.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.