FARSKÉ OZNAMY 12. 06. – 18. 06. 2023

FARSKÉ OZNAMY

  1. 06. – 18. 06. 2023

 

  • V piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí, sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 8.30 a o 16.30. Vo štvrtok večer po svätej liturgii sa pomodlíme večiereň tohto sviatku.
  • V sobotu 17. júna sa o 16.30 pomodlíme moleben k blaženému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
  • Pozývame rodiny ako aj všetky deti a zvlášť tie po prvej svätej spovedi na Púť rodín do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 24. júna. Začneme svätou liturgiou s vladykom Petrom Rusnákom, poobede bude pripravený bohatý program ako pre rodičov tak pre mladšie aj staršie deti. Celý program vyvrcholí turnajom rodín a akatistom požehnania rodín. Podrobný program je na plagáte vzadu. Tešíme sa na stretnutie.
  • Mládež a detí z našej farnosti pozývame na farský tábor, ktorý sa uskutoční 11. – 13. júla v Ľutine, bližšie informácie získate u otca kaplána.
  • Mládež a deti pozývame na letné stretnutia mládeže, do nášho centra pre mládež v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke gmcbarka.sk
  • Vzadu za lavicami si môžete vziať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.