FARSKÉ OZNAMY 11. 09. 2023 – 17. 09. 2023

FARSKÉ OZNAMY
11. 09. 2023 – 17. 09. 2023

  • Dnes je zbierka na Podporný fond.
  • pondelok 11. septembra, máme výročie blahorečenia biskupa Vasiľa Hopka. Preto bude v tento deň liturgia aj o 8.30 s vladykom Petrom. Po nej vás pozývame na agapé, ktoré bude v areáli biskupského úradu.
  • Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Je to Pánov sviatok a patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov roka. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30 16:30 a o 18:00 hod. V stredu večer sa pomodlíme Veľkú večiereň a utiereň sviatku.
  • V piatok 15. septembra je štátny sviatok sedembolestnej Panny Márie, sväté liturgie budú ako vo všedný deň o 5:45, 7:00, 16:30.
  • sobotu 16. septembra o 10.00 hod., vás pozývame na Archijerejsku svätú liturgiu do Klokočova, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.
  • Pozývame detí na farské stretká, ktoré budú počas školského roka v piatky po večernej sv. liturgii a tiež deti a mládež pozývame na sv. liturgie v nedele o 12.00 hod.  Prvé stretnutie pre deti a mládež bude v piatok 22. septembra.
  • Taktiež deti a mládež pozývame zapojiť sa do skautského oddielu v našej farnosti. Bližšie informácie nájdete na nástenke, alebo na internetovej stránke našej farnosti.
  • V sobotu 23. septembra sa uskutoční púť do Krakova. Z Prešova pôjde spoločný autobus. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.