FARSKÉ OZNAMY 11. 04. 2022 – 17. 04. 2022

 • Pred sviatkami Vzkriesenia Pána budeme spovedať chorých. Prosíme príbuzných, aby ich nahlásili v sakriastii katedrály. Ostatných veriacich prosíme, aby sa spovedali priebežne a neodkladali si spoveď na poslednú chvíľu. V katedrále sa bude spovedať do Svätej a Veľkej stredy 13.04.2022.
 • Kompletný liturgický program na budúci a veľký týždeň je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke www.katedrala.sk. Vašu pozornosť chceme upriamiť najmä na:
  *V pondelok, v utorok a v stredu vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň o 6:45 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov. V stredu je zdržanlivosť od mäsa.
  *Sv. a Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16.30 hod. a po jej skončení Sväté strasti.
  *Sv. a Veľký piatok: je to  prikázaný sviatokzdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst (teda jedenkrát za deň sa môžem najesť a dvakrát občerstviť). O 15.00 hod. bude Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.
  *Sv. a Veľká sobota: o 7.00 hod. Jeruzalemská utiereň a o 16.30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
  *Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4.00 hod. utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a po nej sv. liturgia. Prosíme, aby ste si košíky s jedlom dali podľa možností posvätiť ráno po obrade vzkriesenia. Po sv. liturgiách bude Myrovanie.
 • Pozývame Vás na Ďakovnú púť do Ríma v dňoch 28. apríla – 1. mája 2022 letecky z Košíc, spojenú s mimoriadnou audienciou pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom Františkom vo Vatikáne dňa 30. apríla 2022. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

 

 

                                                                                                                              Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.