FARSKÉ OZNAMY 10. 07. – 16. 07. 2023

 

  • Pozývame vás na odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku nášho blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorá sa uskutoční v pondelok 17. júla o 8.30, v predvečer tohto sviatku sa pomodlíme večiereň a utiereň.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Drahí bratia a sestry,
  1. septembra 2023 bude v poľskej Markovej (blízko Rzeszowa) blahorečená rodina Jozefa a Viktórie Ulmovcov vyvraždená v r. 1944 nacistami. Jedná sa o výnimočnú udalosť, pretože po prvýkrát v histórii Cirkvi bude blahorečená celá rodina. Pozývame vás oboznámiť vaše farnosti so životom i spiritualitou tejto rodiny. Na slovenskej podstránke ulmowie.pl/domov nájdete viaceré informácie i inšpirácie. Rovnako vás pozývame putovať na beatifikáciu tejto prvej blahorečenej rodiny v histórii Cirkvi.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.