FARSKÉ OZNAMY 10. 06. – 16. 06. 2024

FARSKÉ OZNAMY

  1. 06. – 16. 06. 2024

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • Pozývame deti a mládež na farský tábor, ktorý bude v dňoch 1.– 3. júla na Bukovej Hirke pri Stropkove, bližšie informácie u otca kaplána.

 

  • Pozývame vás na Festival duchovných piesni byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v dňoch – 16. júna v našej katedrále. Program si môžete pozrieť vzadu na nástenke.

 

  • Pozývame vás na Národný týždeň charity, od 10. do 16. júna. Tento týždeň je pre nás všetkých jedinečnou príležitosťou ukázať, že láska a pomoc blížnym sú hodnoty, ktoré nás spájajú. Čaká na vás bohatý program plný kultúrnych podujatí, verejných diskusií a ochutnávok špecialít z rôznych krajín, kde katolícka charita pôsobí. Vaša účasť nie je len návštevou, ale prejavom solidarity a podpory, ktorá je pre nás všetkých nesmierne dôležitá. Bližšie informácie nájdete na na webe www.charita.sk a na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.