FARSKÉ OZNAMY 10.06. – 16. 06. 2024

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • Pozývame deti a mládež na farský tábor, ktorý bude v dňoch 1.  – 3. júla na Bukovej Hirke pri Stropkove, bližšie informácie u otca kaplána.

 

  • Pozývame vás na Festival duchovných piesni byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16. júna v našej katedrále. Program si môžete pozrieť vzadu na nástenke.

 

Pozývame vás na Národný týždeň charity, od 10. do 16. júna. Tento týždeň je pre nás všetkých jedinečnou príležitosťou ukázať, že láska a pomoc blížnym sú hodnoty, ktoré nás spájajú. Čaká na vás bohatý program plný kultúrnych podujatí, verejných diskusií a ochutnávok špecialít z rôznych krajín, kde katolícka charita pôsobí. Vaša účasť nie je len návštevou, ale prejavom solidarity a podpory, ktorá je pre nás všetkých nesmierne dôležitá. Bližšie informácie nájdete na na webe www.charita.sk a na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.