FARSKÉ OZNAMY 10. 05. 2021 – 16. 05. 2021

Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:

 • Pondelok, utorok, stredu a piatok budú sv. liturgie o 5:45, 7:00 a o 16:30 hod. 
 • Štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Nášho Pána Ježiša Krista, sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Stredu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou.
 • Sobotu bude o 7:00 hod. sv. liturgia, 17:00 hod. veľká večiereň, o 18:00 hod. sv. liturgia.
 • Nedeľu búdu sv. liturgie o 5:50, 7:00, 8:0010:00, 11:45, o 17:00 hod. večiereň,
  a o 18:00 hod. sv. liturgia.
 • Na budúcu nedeľu 16. mája 2021 budeme mať zbierku na Katolícke masmédiá.

 

 • Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9, ktoré ste dostali (alebo si môžete vyzdvihnúť), anketový lístok. Prosím, kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré ju využiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte v sakristii katedrály.

 

 • Účasť na bohoslužbách je možná pri zachovaní opatrení: prekryté horné dýchacie
  cesty, dodržiavať vzdialenosť 2 metre a dodržiavať respiračnú etiketu.
  Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

 

Daniel Galajda, farár         

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.