Farské oznamy 08.08. – 14.08. 2022

  • Dnes v nedeľu 07. 08. máme zbierku na Katechizáciu a katolícke školy
  • Na budúci týždeň v pondelok 15. 08. máme prikázaný sviatok Zosnutia našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a večer o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V nedeľu  večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou a utiereň.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.