FARSKÉ OZNAMY 08. 03. – 14. 03. 2021

  • Oznamujeme, že podľa aktuálnych hygienických opatrení nie je možné sláviť verejné sv. liturgie. Preto Vás pozývame zúčastniť sa sv. liturgií online. Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:
  • V pondelok, v utorok a vo štvrtok budú sv. liturgie ráno o 7:00 hod. a poobede o 16:30 hod.
  • V stredu a v piatok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod. a o 16:30 hod. na Božskej službe vopred posvätených darov. Vo všetky stredy a piatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  • V sobotu budú sv. liturgie ráno o 7:00 hod. a večer o 18:00 hod. Veľkú večiereň sa pomodlíme o 17:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. liturgie o 8:00, 10:00, 11:45 a o 18:00 hod.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete telefonicky na tel. č. 0904 738 650 do sakristie katedrály. Na štvrtú zádušnú sobotu (13. 03. 2021) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Pripomíname, že od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie ľudu na internetovej stránke scitanie.sk. Príslušnosť ku svojej cirkvi udávame podľa príslušnoti svojho otca, prípadne starého otca.

 

Daniel Galajda, farár          

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.