FARSKÉ OZNAMY 08. 02. – 14. 02. 2021

  • Oznamujeme, že podľa aktuálnych hygienických opatrení nie je možné sláviť verejné sv. liturgie, preto Vás pozývame zúčastniť sa sv. liturgií online.
    Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:
  • V pondelok, v utorok a vo štvrtok budú sv. liturgie ráno o 7:00 hod. a poobede o 16:30 hod.
  • V stredu 10. februára 2020 a piatok 12. februára 2020aliturgické dni. V tieto dni sväté liturgie nebudú. Pozývame Vás pomodliť sa v kajúcom duchu pôstnu utiereň ráno o 7:00 hod. a večer o 16:30 hod. večiereň.
  • V sobotu sv. liturgia ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. liturgie o 8:00, 10:00, 11:45o 18:00 hod. a večiereň sa pomodlíme o 17:00 hod.
  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete telefonicky do sakristie katedrály.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.