FARSKÉ OZNAMY 07. 11. 2022 – 13. 11. 2022

 

  • V utorok  8. novembra budeme sláviť sviatok Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Sväté liturgie budú v tento deň o5:45, 7:00, 8:30, 16:30. V pondelok sa po večernej svätej liturgii pomodlíme Veľkú večiereň a Utiereň sviatku.
  • Na budúcu nedeľu  13. novembra bude zbierka na kňazský seminár.
  • Ponúkame vám stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2023, jeho cena je 2,80 €. Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme, aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
  • Ešte stále je možnosť predplatiť si časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 €, na polrok je to 15 €. Zároveň sa tento časopis dá odoberať aj elektronicky za nižšiu cenu. Kto by mal záujem môže sa nahlásiť v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.