FARSKÉ OZNAMY 06. 11. 2023 – 12. 11. 2023

  • Dnes v  nedeľu 5. novembra máme zbierku na pomoc zemetrasením zasiahnutým obyvateľom a farnostiam v našej archieparchii.

 

  • V stredu 8. novembra budeme sláviť sviatok Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Sväté liturgie budú v tento deň o 5:45, 7:00, 8:30 a 16:30. V utorok sa po večernej svätej liturgii pomodlíme Veľkú večiereň a Utiereň sviatku.

 

  • novembra 2023 uplynie 100 rokov od narodenia 7. sídelného biskupa Prešovskej eparchie, otca biskupa Jána Hirku (1923 – 2014). Pri tejto príležitosti sa v sobotu 11. novembra 2023 o 10.00 hod. uskutoční v Abranovciach liturgická slávnosť s panychýdou na ktorú vás srdečne pozývame.

 

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, oznamuje otvorenie novej ambulantnej formy poskytovania sociálnej služby v rámci špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb domu sv. Kozmu a Damiána. Sociálna služba sa bude poskytovať počas pracovného týždňa od 7:00 do 16:30 hod (od pondelka do piatku), počnúc januárom 2024. Záujemcovia nech sa hlásia čo najskôr sestrám služobniciam. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

 

  • Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii, Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme, aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.