FARSKÉ OZNAMY 05. 09. 2022 – 11. 09. 2022

  • Drahí veriaci srdečne vás pozývame na misie, ktoré aktuálne prebiehajú v našej farnosti od do 10. septembra. Vedú ich  duchovní otcovia z rádu kapucínov. Program si môžete pozrieť vzadu na nástenke  a je uverejnený aj vo farskom infoliste Katedrála.sk.
  • Osobitne by sme vás chceli pozvať na stretnutie pre mužov a ženy, ktoré bude v pondelok po večernej sv. litugii. Na adoráciu s modlitbami za vnútorné uzdravenie ktoré bude vo štvrtok po večernej sv. liturgii o 18:00 !!!, na stretnutie pre mládež, ktoré bude v piatok po večernej sv. litugii a na obnovu manželských sľubov, ktoré budú v sobotu po rannej aj večernej svätej litugii.
  • Naša farnosť začala vydávať farský infolist. vychádzať by mal každé dva týždne. Môžete sa v ňom dočítať o aktualitách z našej farnosti, liturgickom programe s úmyslami sv. liturgii a zároveň v nich nájdete aj krátke duchovné zamyslenia či katechézy. Tento infolist je určený pre každú rodinu. Môžete si ho zobrať zadarmo, alebo za dobrovoľný príspevok 0,20 €, najdete ich vzadu za lavicami.
  • Vo štvrtok septembra slávime sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, sv. liturgie budú ráno o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.Veľkú večiereň s lítiou sviatku a utiereň budeme mať v stredu večer po sv. liturgii.
  • Pozývame detí na stretká do nebíčka počnúc piatkom 09.2022 po večernej sv. liturgii a tiež na sv. liturgie v nedele o 11:45 hod.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.
  • Na budúcu nedeľu septembra bude zbierka na misijný fond rehole kapucínov.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.