FARSKÉ OZNAMY 04. 09. 2023 – 10. 09. 2023

FARSKÉ OZNAMY
04. 09. 2023 – 10. 09. 2023

  • piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Sväté liturgie budú v tento deň o 45, 7.00, 8.30, 16.30 a o 18.00. Po svätých liturgiách bude myrovanie. Vo štvrtok večer sa pomodlíme večiereň a utiereň tohto sviatku.
  • Na budúcu nedeľu septembra, bude zbierka na Podporný fond.
  • nedeľu 10. septembra o 16.45, vás pozývame spolu so sestrami služobnicami pomodliť sa moleben k sv. Jozafáte.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.
  • Pozývame detí na farské stretká, ktoré budú počas školského roka v piatky po večernej sv. liturgii a tiež deti a mládež pozývame na sv. liturgie v nedele o 12.00 hod.  Prvé stretko detí bude v piatok 22. septembra.
  • Taktiež deti a mládež pozývame zapojiť sa do skautského oddielu v našej farnosti. Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo na internetovej stránke našej farnosti.
  • Počnúc nedeľou 10. septembra sa budú v meste Prešov sláviť sv. liturgie pre Rusínov. Liturgický jazyk bude cirkevnoslovansky, čítania z apoštola, sv. evanjelií a homília budú v rusínskom jazyku. Slávenie bude každú nedeľu o 11.00 hod. v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča v Prešove – Sídlisko 3.
  • V sobotu 23. decembra sa uskutoční púť do Krakova. Z Prešova pôjde spoločný autobus. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.