FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2023

  • Dnes máme Krížupoklonnú nedeľu. Pozývame vás na adoráciu Svätého Kríža v utorok po večernej svätej liturgii tu v katedrále.

 

  • V sobotu 09. marca budeme mať zádušnú sobotu. O 7.00 bude svätá liturgia za zosnulých a po nej bude panychýda na ktorej sa budú čítať mena od P – Z. Ak ste ešte nestihli dopísať svojich zosnulých, môžete tak stále urobiť v sakristii.

 

  • sobotu 09. marca, večer po večierni vás o 18.30 pozývame na evanjelizačný pôstny koncert kňazského zboru svätého Jakuba spojený s katechézou.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.

 

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.