FARSKÉ OZNAMY 03. 01. 2022 – 09. 01. 2022

  • V stredu 05. januára 2022 máme Predvečer Bohozjavenia. Tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:00 hod. sa pomodlíme Kráľovské hodinky a o 15:00 hod. bude Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a Veľké svätenie vody.
  • Vo štvrtok 06. januára 2022 máme prikázaný sviatok Bohozjavenia Pána. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:00, 10:00 s Veľkým svätením vody, 12:00, 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Večiereň vo sviatok bude o 15:30 hod.
  • Liturgický program počas sviatkov našej farnosti je zverejnený aj na plagáte pri vchode do chrámu a na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Oznamujeme, že v kalendárnom roku 2021 bolo v našej farnosti 25 krstov, 17 sobášov a 57 pohrebov.
  • V sakristii katedrály si môžete zakúpiť časopis Prameň. Kúpou tohto časopisu podporujete chod seminára, nie jednotlivých seminaristov.
  • Kto by chcel podporiť Dobrú novinu, môže tak učiniť pri východe z chrámu do označenej pokladničky.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.