FARSKÉ OZNAMY 01. 05. – 07. 05. 2023

  • Dnes je zbierka na kňazský seminár.
  •  Dávame vám do pozornosti, zmeny v liturgickom programe. Sväté liturgie v sobotu a v nedeľu budú vždy o 17.00 a po nich sa vždy pomodlíme večiereň. Svätá liturgia v nedeľu je presunutá z 11:45 na 12:00 už na stálo.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

Pozvánka pre mladých na svetové dni mládeže do Lisabonu

 

Drahí mladí priatelia, tento list je adresovaný obzvlášť Vám.

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa‟ (Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú

vybral pápež František na stretnutie s mladými v Lisabone. V čase, keď je svet zmietaný rôznymi krízami, nás Božie Slovo vyzýva, aby sme vstali a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to urobila Panna z Nazaretu. Ako hovorí pápež František v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Lisabone: „Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti a obavy vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí skôr na Alžbetu. Vstane a vychádza na slnečné svetlo, kde je život a pohyb‟. Vy mladí ste zvlášť povolaní vykročiť na cestu, kde pulzuje život – vyste jeho nositeľmi. V tomto duchu vás mladých vo veku od 15 do 30 rokov chceme pozvať na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 24.- 6.8.2023 v portugalskom Lisabone. Je to príležitosť, ako vykročiť na cestu života a deklarovať radosť, nadšenie a nádej v spoločnosti, ktorá má toľko trápení. A táto misia je aj na Vás, mladých z celého Slovenska. Sprevádzame Vás teraz počas príprav. Budeme s vami počas stretnutí v diecéze Porto a spoločne sa budeme modliť aj v Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu. A vyzývame aj vás drahí rodičia, duchovní otcovia a pracovníci s mládežou, pomôžte mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto neopakovateľnom stretnutí. Ďakujeme za Vašu doterajšiu službu.

Nech vás mocne požehnáva a na vašich cestách ochraňuje všemohúci

Boh + Otec, + Syn a + Duch Svätý!

Mons. Tomáš Galis,

predseda Rady pre mládež a unverzity Konferencie biskupov Slovenska

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.