FARSKÉ OZNAMY 18. 04. 2022 – 24. 04. 2022

  • Počas Svetlého týždňa sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť večiereň.
  • Svetlý utorok sv. liturgie budeme mať: 5.45, 7.00, 8.30, 16.30. Večiereň bude
    po sv. liturgii slávenej o 16.30 hod.
  • V sobotu 23. 04. 2022 je sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. Sv. liturgie budú o 7:00, 8:30 a o 18:00 hod.
  • Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.
  • Chceme osobitne poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku skrášlenie našej katedrály na sviatky Paschy. Úprimné Pán Boh zaplať.

o. Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.